Endüstri 4.0 ve 4 Soruda Dijital Dönüşüm

Yazar: Isil Arikan ,
Temmuz 29, 2018
Endüstri 4.0 ve 4 Soruda Dijital Dönüşüm


Dijital teknolojilerin herhangi bir kurumun tüm faaliyetlerine adapte edilerek iş yapış şeklinin müşteriler lehine değişmesini ifade eden Dijital Dönüşüm aslında Endüstri 4.0 olarak bildiğimiz devrimin üretim dışındaki yansıması. 4. Endüstri Devrimi hakkında 

5 Soruda Endüstri 4.0  (4. Endüstri Devrimi)

Endüstri 4.0 Pozitif ve Negatif Bakış Açısı İle

Endüstri 4.0 İstihdama Beklenen Etkileri

yazılarını yazmıştık ancak bu daha çok Nesnelerin İnterneti (IoT), makine öğrenmesi (ML) ve yapay zeka (AI) gibi dijital teknolojilerin sanayi ve üretimdeki uygulamalarını ifade ediyor. Oysa dijital dönüşüm aynı teknolojilerin, hemen hemen aynı amaçlarla kurumsal dünyadaki uygulamaları da diyebiliriz. Öte yandan Dijital Dönüşüm yapısı itibariyle yerleşmiş alışkanlıkları yerle bir ederken, deneysellik ve hata yapmaktan korkmamayı da gerektiren kültürel bir devrim aynı zamanda. Elbette bu sade bir fragmandı, konunun detaylarına sorularla inelim. 

 

1.     Dijital Dönüşüm Tam Olarak Nedir? 

Basitçe Endüstri 4.0 felsefesinin fabrikalar dışında, kurumsal hayattaki uygulaması olarak bahsettiğimiz Dijital Dönüşüm daha tanım aşamasında pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Ve “Bulut tabanlı teknolojilerin iş dünyasındaki yansıması mı?”, “Dijital Dönüşüm için atılması gereken adımlar neler?”, “Dijital Dönüşüm gerçekleştirebilmek için yatırım yapılması gerekiyor mu” gibi sorular da  kavramı tam oturtmayınca havada kalıyor. 

Aslında wikipedia tanımı Dijital Dönüşüm için sadece kurumsal dünyayı değil tüm sosyal çevreyi kapsıyor. “Dijital teknolojilerin uygulanmasıyla sosyal hayatta meydana gelen değişiklikler” olarak tanımlanan kapsama e-ticaret üzerinden yapılan alışverişler, Uber, yemeksepeti gibi müşteri memnuniyeti odaklı uygulamalar, coursera, edX gibi uzaktan eğitim programları, çeşitli iş kollarında proje yönetimi veya farklı amaçlarla kullanılan Trello gibi aplikasyonlar ve bu satırlara sığdıramadığımız her türlü program ve uygulama giriyor. Ancak Endüstri 4.0 ve 4 Soruda Dijital Dönüşüm yazısında biz bunun iş dünyası üzerindeki uygulamalarına ve etkilerine konsantre olacağız. Ki bu konuda da microMARKETING: Get Big Results By Thinking and Acting Small kitabının da yazarı olan Dijital Dönüşüm gurusu Greg Verdino’nun sözleriyle son tanımı yapalım: “Dijital Dönüşüm geleneksel metodlarla çalışan işletmelerin zaten sunduğu servislerle dijital müşterilerin beklentileri arasındaki farkı kapatır”. 

 

2.     Dijital Dönüşüm Neden Önemli? 

Aslında bunun birden çok sebebi var. Nasıl Endüstri 4.0 ve yaratacağı değişiklikler kaçınılmazsa Dijital Dönüşüm sebebiyle meydana gelecek değişiklikler de aynı oranda kaçınılmaz. Bu doğrulta yapılan bazı öngörüler ise; 

-          Forrester Research isimli araştırma kuruluşunun raporuna göre pek çok büyük şirketin 2020 yılında kazançlarının neredeyse %50’sinin dijital aktivitelerden geleceği, 

-          Brandworkz isimli danışmanlık şirketinin verilerine göre dijital dönüşümü gerçekleştirebilen şirketlerin aktivitelerinin piyasa ortalamasına oranla %26 daha kârlı olacağı,

-          Dijital Teknolojilerin daha yaygın kullanılmasıyla şirketlerin verimliliklerinin artacağı,

-          Online alışverişten diğer her türlü online servislere kadar dijital dünyaya hayatın her alanında adapte olmaya başlayan müşteriler ve şirket çalışanlarının Dijital Dönüşüm sayesinde elde edeceklerinden memnun olacakları

şeklinde sıralanabilir.

 

3.     Kurumsal Fonksiyonlar Arasındaki Rol Dağılımı Nasıl Değişecek?

Harvey Nash ve KMPG isimli araştırma kuruluşlarının 2016 tarihli raporuna göre dev şirketlerin yöneticileri artık maliyet düşürme odaklı IT teknolojileri yerine (%37) verimlik, kârlılık ve gelir arttırmaya yönelik IT projelerine (%63) odaklanıyor. Aslında bu cümle çok şey anlatıyor değil mi? Ancak bu bile kurumsal fonksiyonların geleneksel çalışma şekillerindeki değişimi açıklamakta yetersiz. Aynı zamanda hem start-up’lar hem de sektöründe lider dev firmalar dijital dönüşüm adımlarını dev projelerle değil, daha küçük projelerle atıyorlar. Bu da  organizasyonel hedeflere ulaşmada bugüne kadar tümdengelim şeklinde uygulanan stratejilerin tümevarım şeklinde uygulanmasını gerektiriyor. 

 

4.     Dijital Dönüşüm Hangi Etmenler Tarafından Tetikleniyor? 

Sadece “teknolojik gelişmeler” dersek doğru ama yetersiz bir cevap vermiş oluruz. Burada dijital dönüşüm organizasyonel ve çevresel faktörlerden tetikleniyor. 

-          Öncelikle hayatın her alanında dijital uygulamaları kullanmaya giderek daha çok alışan toplum bunu talep ediyor. 

-          Rekabet siz dijital dönüşüme adapte olmak istemeseniz bile buna zorluyor. 

-          Makine öğrenmesi, yapay zeka gibi uygulamalara yapılan yatırımların iç gücü maliyetlerine kıyasla –en azından orta vadede- daha düşük olması maliyet avantajı yaratıyor. 

 

Öte yandan Dijital Dönüşüm anlatırken kolay uygulamada çok daha karmaşık. O yüzden bir sonraki yazımız olan Adım Adım Dijital Dönüşüm yazısında da dijital dönüşümü oluşturan 4 esastan bahsedelim.