Başarılı Bir Tedarik Zinciri Yönetimi’nin 5 S’i

Yazar: Isil Arikan ,
Ağustos 27, 2018
Başarılı Bir Tedarik Zinciri Yönetimi’nin 5 S’i


Herhangi bir ürünün üretiminden son kullanıcıya ulaştığı ana kadarki operasyona dahil olan üretici, nakliyeci, müşteri gibi tüm ekipler, insanlar ve teknolojilerin oluşturduğu sistemler olarak tanımlanan Tedarik Zinciri modern iş ve ticaret hayatının da üzerinde en çok durduğu kavramlardan. Üstelik organizasyon 1 kişi de olsa 100 kişi de olsa kurum içi ve dışındaki üyeleriyle operasyon içerisindeki hem en multifonksiyonel hem de en riskli alanlardan biri. Ki Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Karşılaşılabilecek 8 Risk yazısında bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Öte yandan başarılı ve verimli bir tedarik zinciri yönetimi için bu fonksiyonları birbirinden çok farklı olan üyelerinin çok yönlü bir bakış açısı ile yönetilmesi gerekiyor ki son 15 yılda tedarik zinciri yönetimi kitapları, kursları, seminerleri gibi araçların  sayılarının hızla artması bu yüzden. Ancak biz şimdi işin detayını sonraya bırakıp biraz da özüne inelim mi?

Aslında tedarik zinciri dediğimiz oluşum ne kadar detaylandırılırsa detaylandırılsın 5 temel ilke üzerine kurulu. Ve ardından da 5S de diyebileceğimiz ve tedarik zinciri yönetiminin başarısını etkileyen bu ilkelerden de özetle bahsedelim.

 

1.     Sinerji

Yakalaması zor bir kavram sinerji. Özellikle de peşinden koşuluyorsa. İş hayatında birbirinden farklı amaçları olan iki veya daha fazla kişinin, departmanın, programın bir araya geldiğinde ayrı ayrı performans göstermelerine kıyasla 3, 4, 5 kat veya daha fazla verimle sonuç üretmeleri anlamına gelen sinerji tedarik zinciri yönetimi gibi multifonksiyonel alanlarda çok daha önemli bir hal alıyor. Satınalma, lojistik, depolama, stok yönetimi, talep planlama gibi farklı fonksiyonların birlikte çok daha verimli çalışmasının yolu olan, ancak ulaşabilmek için tanımlı bir yolu olmayan sinerji, başarılı bir tedarik zinciri yönetiminin önemli elementlerinden. 

 

2.     Standardizasyon

Basit veya kompleks olması fark etmeksizin, başarılı bir tedarik zinciri yönetimi için standartlar hayati önem taşıyor. Ürünlerin seçimi, kodlanması, tanımlanması, bilginin (datanın) üretilip paylaşılması gibi her alanda oluşturulan standartlar ortak bir kurumsal dil oluşturarak iletişimde büyük bir boşluk dolduruyor.

 

3.     Serileştirme

Elbette teknoloji çağında ve rekabetin büyük bir ivmeyle arttığı dönemde “yenilik” en önemli kavramlardan. Bu; üründen organizasyon yapısına, iş yapış şekillerinden kurum kültürüne kadar her alanda başarıyı getiren en önemli kavramlardan. Dolayısıyla ne küçük, ne orta ne de büyük işletmeler için dün başarı getiren etmenlerin yarın da aynı başarıyı getireceğinin garantisi yok. Öte yandan verimlilik için; yapılan işin, üretilen ürünün, sunulan servisin belirli bir düzende ve yüksek performansla sergilenmesi gerekiyor ki bunun yolu da konu, üretim, servis her ne ise seri hale getirmek. Elbette, o serinin bir süre sonra bozulup yeniden düzenlenmesi olasılığına rağmen. 

 

4.     Senkronizasyon

Farklı fonksiyonları olan iş birimleri veya kişilerin birbirleriyle uyum içerisinde performans göstermesini ifade eden senkronizasyon başarılı bir tedarik zinciri yönetimi için hayati önem taşıyor. Bunu mutlaka büyük kurumlardaki onlarca çalışandan oluşan departmanlar olarak görmemek de lazım. Sadece iş sahibinin yer aldığı, tek kişilik yapılarda bile, tedarikçi, nakliyeci, iş sahibi ve müşterinin uyum içerisinde olması yapılan işin de başarı şansını arttırıyor.

 

5.     Sürdürülebilirlik

Tedarik Zinciri’nde 5S yazısının üçüncü maddesinde değişiklik ve serileştirmenin ayrı kavramlar olmasına rağmen art arda bir döngü içinde yer almasından bahsetmiştik. Sürekli değişen şartlarda, müşteri beklentilerinin hızla arttığı bir ticari ortamda elbette ne yenilik ihtiyacı ne de verimlilik beklentisinden ötürü serileştirme zorunluluğu bitmeyecek. Dolayısıyla başarılı bir tedarik zinciri yönetimi için bugünün organizasyon yapısının yarın değişmesi gerekse bile her daim başarılı sonuçlar üretecek şekilde planlanması gerekiyor.